Aanmelden

Er bestaan al mogelijkheden om met kunst in aanraking te komen, zoals voorheen bij Kunstcentrum Jillian en het CKV. Het groot aantal kunstenaars in Almere en omstreken verdient echter meer aandacht.

Voor deze groep zijn wij een Kunst en Atelier route gaan organiseren.

Ben jij kunstzinnig bezig? Neem dan contact met ons op en bevestig je deelname!
Inschrijven voor de route van 23 en 24 april, kan tot uiterlijk 20 maart.

Ongeveer 4 weken voordat de route gepland staat worden de routes bekend gemaakt via de website, flyers, posters en folders. Deze zullen door heel Almere verspreid worden en de routes kunnen worden gedownload via de website.

Voorwaarden tot deelname:

 • Je woont, en hebt eventueel een atelier, in Almere.

 • De route zal dit jaar een heel weekend worden georganiseerd.

 • Het is niet noodzakelijk een eigen atelier te hebben, je kan natuurlijk ook werk tentoon stellen in een eigen tuin of woning, of een andere ruimte naar keuze, zolang het maar in Almere is.

 • Zowel Kunstenaar, professioneel of amateur, en galerie(houder)/stichting/kunstwinkel e.d.  kunnen zich aanmelden. Er geldt een bedrijfsmatig afhankelijke contributie.

 • De aanmelding is pas definitief na goedkeuring van de ballotage commissie, en het volledig voldoen van het inschrijfgeld.

 • Wil je met meerdere samen op één locatie exposeren dan graag eerst in overleg. Elke kunstenaar wordt gezien als aparte deelnemer.

 • Bij inschrijving lever je naast 3 duidelijke foto’s van je werk ook een stukje tekst waarin je wat vertelt over jezelf en je werk.

 • Het invullen en leveren van het inschrijfformulier betekent tevens dat je akkoord gaat met, en je zult houden aan, deze deelnemersvoorwaarden en dat je toestemming verleent om de aangeleverde foto’s en teksten te gebruiken voor de beoordeling en selectie, de website en andere publicitaire doeleinden t.b.v. de Kunst en Atelier Route Almere.

 • Wij zullen voor de reclame en promotie voor de route zorgen d.m.v. flyer verspreiding, posters, VVV, online en kranten artikelen in de huis aan huis bladen e.d.

 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen van de exposanten of het publiek, door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar uitgaande activiteiten. Deelname aan de activiteiten en de eventuele gevolgen van dien geschiedt volledig voor eigen risico.

 • Wij vragen geen provisie op verkocht werk. 

 • We zouden het leuk vinden als je een (gratis) drankje en/of versnapering aanbiedt aan het publiek.

 • Een inschrijving wordt aangegaan voor ten minste één kalenderjaar. Over dit gehele jaar is contributie verschuldigd ook al zijn er omstandigheden waardoor er niet aan (een van) de dagen deel genomen kan worden. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan de route, geen deelname aan de route dan wel (een van) de dagen geeft echter geen recht op restitutie.

 • Daarnaast wordt er inschrijfgeld gevraagd, hiervan wordt o.a. een gevelbord verzorgd per locatie. Dit reclamebord dient op de dag van de route aan de gevel, c.q. goed in het zicht, te worden gehangen.

 • Opzegging kan geschieden tot uiterlijk drie maanden voor sluiting van het lopende jaar (voor 1 oktober). De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 • Niet opzeggen betekent stilzwijgend een verlenging voor het volgende kalenderjaar

 • De bekendmaking van de datum wordt uiterlijk 4 maanden van te voren bekend gemaakt.

 • Het inschrijfgeld bedraagt voor zowel kunstenaars als bedrijfmatige instellingen € 20,00 (te voldoen bij inschrijving). De contributie voor kunstenaars bedraagt per jaar € 50,00 incl. BTW. Voor bedrijfmatige instellingen bedraagt de contributie per jaar € 120,00 excl. BTW

 • Je dient minimaal 6 weken voor de aanvang van de te organiseren route aan te geven of je hier aan deelneemt.