Meer werk in:
Meer werk in: Schilderijen
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Arnold Jongkind

Het werk van Arnold Jongkind kan worden geplaatst in de categorie van het Magisch Surrealisme.
Toch ziet Jongkind zichzelf liever als een fantasieschilder, omdat zijn werk zich op meerdere terreinen begeeft en daardoor kan worden gezet in de ruimere wereld van het Imaginair Realisme. Hieronder vallen meerdere vormen van de realistische en figuratieve schilderkunst..

Zijn schilderijen dragen vaak een boodschap uit waarin de strijd van de mens in zichzelf en met de wereld daarbuiten wordt verbeeld. Dit gaat vaak gepaard met een ironische ondergrond waarop een dramatische bovenbouw rust.

Invloeden van Dali, Willink en Margritte zijn zo hier en daar te bespeuren, maar toch voert Jongkind steeds meer zijn eigen grondtoon in zijn werken door.

Hij werd geboren in Amsterdam, maar groeide op in het kleine dorpje Driemond onder de rook van de hoofdstad. Daar, in deze kleine gemeenschap werd zijn fantasie gevormd en elke plek in dat dorp had voor hem een grote betekenis en had invloed op zijn gevoelsleven.

Jongkind had niet de ambitie om kunstenaar te worden, maar, zoals hij zelf zegt, kunstenaar dat ben je vanaf je geboorte, alleen het moet wel de nodige stimulans krijgen.
En dat kreeg het dus daar in het plaatsje aan de Geinbrug.

De eerste jaren van het schilderen leverde hem nog niet de tevredenheid op die hij zocht, maar zo langzamerhand vond hij in zijn schilderijen de ontmoeting met het surrealisme en dit bleek een goede keuze.
Met het surrealisme probeert Jongkind de wereld in een andere vorm te gieten om zo de zeggingskracht van een schilderij te vergroten.

Arnold Jongkind
Simon van Collemstraat 130
1325 PR