Meer werk in:
Meer werk in: Schilderijen
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Jose Vossen

EEN NIEUWE HORIZON?

Het is al weer ettelijke jaren geleden dat ik in Almere exposeerde. Het betrof dan werk met uiteenlopende motieven: menselijke figuren, silhouetten, droombeelden en vooral ook natuurtaferelen, die steeds feller van kleur werden.

De inwerking van de natuur op mijn belevingswereld heeft langzamerhand geleid tot een meer expressieve stijl. Het was nooit mijn bedoeling de werkelijkheid exact weer te geven, zodat er als vanzelf steeds vaker een abstracte voorstelling ontstond. Deze werkwijze bevalt me zeer en het resultaat is hier te zien.
De natuur in velerlei schakering met de horizon als verbindend element.
Ik wil verder zien, mijn horizon verbreden, maar met behoud van een herkenbare poëtische inslag.

Naast de grote doeken zijn er ook nog wat kleinere “vierkantjes”te zien; monochromen in blauw, waarbij zowaar ook nog een vroeger geliefd thema, de tango, opduikt.

Veel kijkplezier gewenst.

Jose Vossen
Antiguastraat 20
1339 KX