Meer werk in:
Meer werk in: Schilderijen
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Mark Villerius

Onderzoek naar de verschijningsvorm der dingen.

Wat staat daar, waardoor wordt die vorm bepaald, door het object of door de omgeving of wellicht door de waarneming?

Van hieruit weer verder, onderzoeken, waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd mee te denken en meer specifiek een oordeel te geven, ook over de overeenkomst/ verschillen tussen eerder (25 jaar geleden) werk en dat van nu.

Mark Villerius
Waaigat 1
1317 AJ