Meer werk in:
Meer werk in: Schilderijen
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Myriam Weisz

Een door mij geschilderd landschap is meestal geen realistische weergave van een benoembare plaats. Vaak vormt een door mij zelf gemaakte foto de directe aanleiding voor een schilderij. Van die foto laat ik veel aspecten weg en voeg ik andere elementen juist weer toe. Zodoende ontstaat een schilderij waarin ik de regie voer over de verschillende onderdelen van het landschap die van mij een eigen leven mogen leiden. Ik maak hierbij specifieke keuzes voor locaties die voor mij belangrijk zijn en voor bepaalde herinneringen aan landschappen.

De landschappen zijn ontstaan vanuit het kijken naar de gebieden rond een stad. Ik noem het de rafelranden van de stad , vaak plekken waar mensen niet al te graag komen. Het zijn bestemmingsloze plekken, niet ingevuld door mensen; verlaten industrieterreinen, braakliggende open veldjes, het gebied op en rond de snelwegen, vervallen schuurtjes op een oud weiland, een hoop aarde onder een viaduct. Deze plekken zijn inwisselbaar, het zijn de plaatsen ergens tussenin, je kunt ze vinden in en rond elke stad. Bij het schilderen van deze landschappen spelen licht en weersomstandigheden een grote rol. De lege plaats zelf, de wind, een opkomende bui, de avondschemering, alles maakt deel uit van wat ik randstedelijke romantiek noem. Ik herken in mijzelf een soort verlangen naar verdwijning als drijfveer bij de totstandkoming van mijn doeken.

Verlatenheid, de afwezigheid van dingen en de ruimte die overblijft spelen een belangrijke rol in mijn werk, zowel in mijn portretten als in mijn landschappen. Veel schilderijen komen met minimale middelen tot stand, de doeken zijn geschilderd met een beperkt palet en neigen naar een monochrome behandeling van het kleur vlak. Doelbewust maak ik als schilder gebruik van het al dan niet scherp stellen van mijn motieven. In de schilderijen is niet helemaal duidelijk wat er te zien is. Het beeld en de wijze van verwerken vallen daarom samen met de eigen interpretatie en de beleving van de beschouwer en als het goed is met de ervaring van een onbestemde ruimte zelf.

De landschappen zijn actueel omdat de mens overal zijn sporen nalaat, ook in het grensgebied tussen bebouwing en natuur. In de meeste door mij geschilderde landschappen zijn mensen overigens nauwelijks aanwezig.

Myriam Weisz
de Paal 37
1351 JG
www.myriamweisz.com