Meer werk in:
Meer werk in: Keramiek, Schilderijen
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Tim van Schaik

Soms zijn woorden niet genoeg om iets (over)duidelijk te maken en vind Tim de uitlaadklep in het beeldend maken daarvan met de hoop het te accepteren en er in te berusten.

Tim’s objecten en creaties, vaak gemaakt van ongebruikelijke materialen, geven inzicht in zijn diepste gedachten en onbegrensde fantasieën.

Tim van Schaik – Knunk
Hongarijehof 22
1363 CC