Meer werk in:
Meer werk in: Keramiek
 
Locatie op de kaart
 
Doet mee op:
    zaterdag 23 april 2016
    zondag 24 april 2016

Wanda Entjes

MALproduct is het label waaronder Wanda Entjes (1989) haar werk maakt. Haar liefde voor keramiek, en dan met name porselein, combineert ze met een passie voor het maken van verrassend gebruiksgoed. Zoals zij zelf zegt: “ik maak producten met het ‘HU’-effect.”

Dit effect bereikt zij door een verandering van materiaal, een spannende vorm of een onverwachte toepassing van het product. Vaak wordt men even op het verkeerde been gezet, waardoor men wordt gedwongen om na te denken over het product.

Haar autonome werk bevindt zich ergens op de schaal tussen functioneel en disfunctioneel en komt voort uit haar eindeloze zoektocht naar materiaal en textuur.

Wanda Entjes – MALproduct
Steiger 206
1351 AW